Nyheter

No thumbnail available

Konferens om hur vi skall genomföra cancerrehabilitering i Sverige

09/01/2017

SWEDPOS och RCC i samverkan anordnar tillsammans med Socialdepartementet en konferens om cancerrehab[...]

SWEDPOS på konferens

SWEDPOS på konferens

07/12/2016

SWEDPOS besökte IPOS - International Psycho Oncology Society´s 18:e konferens i Dublin den 16-21 okt[...]

No thumbnail available

Har du kunskap om eller är speciellt intresserad av neurotoxiska besvär efter cytostatika behandling?

23/08/2016

SWEDPOS kommer på onkologidagarna i Örebro 2017 anordna ett symposium tillsammans med stiftelsen SCa[...]

No thumbnail available

Tips om konferens i Stockholm som handlar om "Teamet runt cancerpatienten"

15/08/2016

Konferens om ”Teamet runt cancerpatienten” Den 7-8 februari 2017 anordnar företaget Kompetenste[...]