Nyheter

No thumbnail available

Har du kunskap om eller är speciellt intresserad av neurotoxiska besvär efter cytostatika behandling?

23/08/2016

SWEDPOS kommer på onkologidagarna i Örebro 2017 anordna ett symposium tillsammans med stiftelsen SCa[...]

No thumbnail available

Tips om konferens i Stockholm som handlar om "Teamet runt cancerpatienten"

15/08/2016

Konferens om ”Teamet runt cancerpatienten” Den 7-8 februari 2017 anordnar företaget Kompetenste[...]

No thumbnail available

Första nationella mötet om funktionella besvär efter cancer i bäckenet 6-7/10 2016 i Malmö

17/06/2016

Behandling av cancer i bäckenet är hos många patienter förknippat med resttillstånd med försämrad l[...]

Swedpos workshop om barn och tonåringar

Swedpos workshop om barn och tonåringar

25/04/2016

Den  15 april anordnade Swedpos en workshop om barn och tonåringar i Stockholm. Det var ca 30 deltag[...]