Konferens om hur vi skall genomföra cancerrehabilitering i Sverige

SWEDPOS och RCC i samverkan anordnar tillsammans med Socialdepartementet en konferens om cancerrehabilitering, som ska belysa var vi står idag och vart vi är på väg för att kunna ge en god cancerrehabilitering till alla berörda.

Konferensen vänder sig till personer som specifikt arbetar med cancerrehabilitering runt om i landet. Den är den 4 april kl 10-16 på Konferens 7A, Odenplan 65 i Stockholm.

Programmet innehåller många spännande punkter och flera workshops. Se hela programmet och hitta anmälan i RCC samverkans kalender

Välkommen!

SWEDPOS på konferens

SWEDPOS besökte IPOS – International Psycho Oncology Society´s 18:e konferens i Dublin den 16-21 oktober. Årets tema var Science, Arts and Practice, ‘Bridging the Gap’.

Konferensen inleddes med två dagars workshops med spännande teman så som konstnärliga terapier, KBT, ACT och mindfulness. Det var en givande och bra konferens där konst fick ett stor plats i ett soligt (!) Dublin.

Deltagare från Sverige på konferensen

Deltagare från Sverige på konferensen

Det pratades om mindfulness-based-congitive-therapy-for-cancer

Det pratades om mindfulness-based-congitive-therapy-for-cancer

 

Vi rekommenderar er att åka på nästa års IPOS konferens som är den 14-17 augusti 2017 i Berlin. Som medlem i SWEDPOS får du medlemsrabatt på konferensavgiften. Läs mer på www.ipos2017.com

Har du kunskap om eller är speciellt intresserad av neurotoxiska besvär efter cytostatika behandling?

SWEDPOS kommer på onkologidagarna i Örebro 2017 anordna ett symposium tillsammans med stiftelsen SCa-Pa (Stockholms läns cancerpatienter) för att uppmärksamma neurotoxiska besvär efter cytostatika behandling. Symposiets mål är att skapa en bild av dagens kunskap om cytostaikainducerad perifer neuropati (CIPN) och förbättra stödjande vård och rehabilitering för denna ofta besvärliga biverkan. Ett annat mål är att sprida uppdaterad information om neurotoxicitet till sjukvårdspersonal, patienter och närstående.

Vill du veta mer om kunskap som redan finns så läs vår artikel i senaste numret av tidskriften Svensk Onkologi, från SOF, Nr 3, sid 29-30.

Projektgruppen som anordnar symposiet vill nu gärna ha kontakt med forskare och kliniker som på olika sätt arbetar med olika sidor av neurotoxiska besvär och som kan tillföra något till diskussionen i samband med symposiet. Det finns också genom en donation till SCa-Pa ekonomiska medel att söka för att stödja arbete inför och efter symposiet.

 Är du intresserad så kontakta gärna någon av nedanstående:

Christina Trapp Bolund, professor emeritus i psykosocial onkologi (SCaPa) på christina.trapp@telia.com

Jeanette Winterling, Med Dr, och Universitetssjuksköterska (ordf i Swedpos) på jeanette.winterling@karolinska.se

 Krystyna Asarnoj, (SCaPa) på krysilver@gmail.com

 

 

 

 

Tips om konferens i Stockholm som handlar om ”Teamet runt cancerpatienten”

Konferens om ”Teamet runt cancerpatienten”

Den 7-8 februari 2017 anordnar företaget Kompetensteamet i samarbete med SWEDPOS en två dagars konferens i Stockholm om hela Teamet runt cancerpatienten.. Focus är på rehabilitering i cancervård med flera ledande experter inom detta område som föreläsare, hela  programmet finns på deras hemsida.

Alla medlemmar i SWEDPOS får 10% rabatt på deltagaravgiften!

Varmt välkommen till konferensen Teamet runt cancerpatienten!

Första nationella mötet om funktionella besvär efter cancer i bäckenet 6-7/10 2016 i Malmö

Behandling av cancer i bäckenet är hos många patienter förknippat med resttillstånd

med försämrad livskvalitet som följd. På detta möte sätter vi fokus på hur vi kan

hjälpa dessa patienter. En fakultet av nationell och internationell expertis kommer att

dela med sig av sina kunskaper och erfarenheter. Det är vår förhoppning att vi också

ska få tillfälle till nätverksbyggande och kunskapsutbyte.

Mer information och anmälan hittar du på RCC Syds hemsida www.rccsyd.se