Cancerdagen 8 oktober 2020

Är du intresserad av att veta mer om aktuella forskningsframgångar, nya arbetssätt och individanpassade behandlingar? Även Prehabilitering tas upp av Gunnar Eckerdahl, som är ordförande i Nationella vårdprogrammet för cancerrehabiltering.

Några av oss från SWEDPOS kommer delta, kanske du också?

Cancerdagen anordnas av Dagens Medicin, du kan delta fysiskt i Stockholm eller digitalt.

Anmälan och mer information hittar du här: http://www.dagensmedicin.se/cancerdagen

Årsmötet blev ändå av…

… även om våren 2020 är inte som andra år hölls SWEDPOS årsmötet den 7 maj via Zoom med deltagare från många delar av landet.

Styrelsen kommer under hösten planera nästa Nationella konferens i Cancerrehabilitering och förhoppningsvis andra aktiviteter.

Har du förslag till styrelsen så kontakta oss gärna via info@swedpos.se!

Den nya styrelse består nu av följande personer: Ordförande: Jeanette Winterling, Sjuksköterska, Med dr, Stockholm; Vice ordförande: Maria Roos, Arbetsterapeut, Sundsvall; Kassör: Marie Sodell, Sjuksköterska, Stockholm; Styrelseledamot: Patrik Göransson, Psykolog, Helsingborg; Styrelseledamot: Fatane Salehi, Socionom, Uppsala; Styrelseledamot: Else-Marie Rasmusson, Onkologisjuksköterska, Sexolog, Lund; Styrelseledamot: Carina Mannefred, Socionom, Göteborg; Styrelseledamot: Malgorzata Luber-Szumniak, Läkare, Lund; Styrelsesuppleant: Nikki Kristiansson, Dietist, Växjö; Styrelsesuppleant: Anna Johansson, Fysioterapeut, Lund.