The European Cancer Rehabilitation & Survivorship Symposium (ECRS)

The European Cancer Rehabilitation & Survivorship Symposium (ECRS) hålls vartannat år i Köpenhamn i Danmark! Mycket intressant för alla er som arbetar med cancerrehabilitering. Nästa gång blir 2020!

Läs mer på deras egna hemsida:

https://www.cancer.dk/ecrs/

Kommentera