Konferens

18-19 mars genomfördes SWEDPOS nationella konferens 2015  som en del utav Onkologidagarna 2015 som arrangeras av Svensk Onkologisk Förening och Sjuksköterskor i Cancervård. 

 Tillsammans med dessa två föreningar mötes vi under parollen ”Multiprofessionellt samarbete för en jämlik vård”

Många intressanta förelsänsningar och workshops genomfördes med deltagare från olika professioner. För er som inte kunde delta, eller vill ta del av mer, finns här nedan power point presentationer från flera av aktivtiterna som genomfördes.

SWEDPOS program innehöll följande punkter:

1. Nationella vårdprogrammet för cancerrehabilitering och tre exempel på interprofessionellt samarbete  Föreläsare: Pia Delsson; Hanna Ekman; Katja Vuollet Carlsson; Helena Lundgren och Marie Sodell; Helena Bucht

→ Power point från Pia Dellson om Nationella vårdprogrammet

→ Power point från Helena Bucht

2. Fysisk aktivitet vid cancer – State of the Art Föreläsare:  Helena Igelström och Yvonne Wengström

→ Power point från Helena Igelström

3. Ångest och Depression vid cancer – State of the Art Föreläsare: Pia Dellson, Birgitta Johansson och Johannes Engh

→ Power point från Pia Dellson

4. Parallella workshops:

a) Att bedöma rehabiliteringsbehov och planera åtgärder Föredragande: Hanna Ekman och Patrik Göransson.

→ Power point från Hanna Ekman och Patrik Göransson 

b) Att få livet att funka när vardagen är ansatt – små insatser som gör stor skillnad Föredragande: Maria Roos och Heidi Augustsen.

→ Power point från Maria Roos

c) Sex och cancer Föredragande: Tina Levin och Carina Danemalm Jägervall

d) Barn och tonåringar som anhöriga Föredragande: Tove Bylund Grenklo, Margareta Hedström, Johanna Joneklav och Katrin Bartfai

/SWEDPOS styrelse