Workshop om Cancerrehabilitering – Behandling av psykosociala behov 20/4 i Stockholm

Workshopen kommer handla om olika metoder som kan användas av olika professioner för att ge stöd och behandla patienters psykosocialt behov inom cancervården.

Det blir en dag bestående av föredrag, interaktivitet och tid för diskussion och reflekterande med utgångspunkt från erfarenheter från den kliniska vardagen samt forskning.

Program: SWEDPOS Inbjudan Workshop 20 april 2018

När: 20 april 2018

Plats: Lilla salen, plan 1 i Q-huset, Karolinska Universitetssjukhuset i Solna.

Anmälan skickas senast 9 april till Marie Sodell (kassör i SWEDPOS styrelse) marie.sodell@sll.se

Konferenskostnad: Medlem betalar 1000 kr för hela dagen, icke medlem 1200kr. Lunch och fika ingår. Faktura skickas vid anmälan. Bli medlem genom att registrera dig via SWEDPOS hemsida, www.swedpos.se. Medlemsavgiften är frivillig, 0-500 kr/år.

VARMT VÄLKOMMEN!

Önskar SWEDPOS styrelse