Vår vision

Vår vision är:
Cancerrehabilitering till alla berörda