SWEDPOS Nationella konferens 7-8 maj 2020 i Uppsala

Eftersom SWEDPOS Nationella konferens om Cancerrehabiltering var så lyckad 2019 gör vi det nu igen!

Denna gång kommer vi ha fokus på implementering av cancerrehabilitering och har därför bjudit in personer från olika delar av Sverige som kommer och berättar om vad och hur de gjort i flera parallella seminarier! Här kommer det finnas utrymma för frågor och kunskapsutbyte!

Vi startar med att höra vår nationella cancersamordnare Hans Häggund inledningstala och sen blir det en paneldebatt med honom och personer inbjudna från alla RCC som arbetar där med cancerrehabilitering kring hur vi idag gör eller tänker oss att vi fångar upp patienters rehabiliteringsbehov!

Klicka här som kommer du till anmälan för konferensen: http://simplesignup.se/event/162868-cancerrehabilitering-med-fokus-paa-implementering

Varmt Välkomna hälsar SWEDPOS styrelse