SWEDPOS föreläsningsserie – tredje delen

SWEDPOS håller på att göra en föreläsningsserie för alla som är kliniskt verksamma inom Cancervård och Cancerrehabilitering. Föreläsningarna har sin utgångspunkt i olika områden som beskrivs i det Nationella Vårdprogrammet i Cancerrehabilitering. Syftet med föreläsningarna är att belysa på vilket sätt de olika områdena är relevant för patienter med cancer och ge konkreta exempel.

I den tredje filmen som släpps idag berättar Nikki Kristiansson om nutrition vid cancersjukdom. Du hittar filmen samt tidigare och kommande filmer här.

Swedpos föreläsningsserie – andra delen

SWEDPOS håller på att göra en föreläsningsserie för alla som är kliniskt verksamma inom Cancervård och Cancerrehabilitering. Föreläsningarna har sin utgångspunkt i olika områden som beskrivs i det Nationella Vårdprogrammet i Cancerrehabilitering. Syftet med föreläsningarna är att belysa på vilket sätt de olika områdena är relevant för patienter med cancer och ge konkreta exempel.

I denna andra filmen som släpps idag berättar Else-Marie Rasmusson om Sexuell hälsa och fertilitet vid cancersjukdom. Du hittar filmen med Else-Marie, tidigare filmer och kommande filmer här.

Nu släpps den första filmen i SWEDPOS nya föreläsningsserie!

SWEDPOS håller på att göra en föreläsningsserie för alla som är kliniskt verksamma inom Cancervård och Cancerrehabilitering. Föreläsningarna har sin utgångspunkt i olika områden som beskrivs i det Nationella Vårdprogrammet i Cancerrehabilitering. Syftet med föreläsningarna är att belysa på vilket sätt de olika områdena är relevant för patienter med cancer och ge konkreta exempel.

I den första filmen som släpps idag berättar Gunnar Eckerdal om Strukturerade bedömningar, Min vårdplan, Teamarbete och Prehabilitering. Du hittar denna i biblioteket ute till vänster eller genom att klicka här. Fler filmer kommer publiceras efter hand, så håll utkik!