Annat Material

Det finns flera andra bra filmer som handlar om cancerrehabilitering som gjorts av andra än SWEDPOS. Tex finns bra information och filmer som främst vänder sig till patienter och närstående och berör olika områden inom cancerrehabilitering på Cancerfonden och 1177. Vi länkar här nedan till några videos och annat utbildningsmaterial som kan vara relevant för personal som jobbar inom cancervård och med cancerrehabilitering.

Cancerbehandlingar – en crash course: Denna riktar sig främst till personal inom primärvården från sjuksköterskor till kuratorer. Den handlar om de vanligaste diagnoserna, vanliga behandlingar, biverkningar och vad man kan göra åt dem. Föreläsningen hålls av Pia Dellson, specialistläkare i onkologi och psykiatri, cancerrehabiliteringsmottagningen, Skånes universitetssjukhus.  

Cancer under graviditet: Detta är en webbutbildning som främst riktar sig till vårdpersonal. Den handlar om vård och behandling under graviditeten vid cancer sjukdom samt tiden närmast efter förlossning. Medverkande är Ewa Carlsson-Lalloo, leg sjuksköterska och Jenny Heiman, kirurg inom Bröstcancervård. 

Introduktion: fysioterapi och cancerrehabilitering i primärvården: Denna föreläsning riktar sig främst till fysioterapeuter inom primärvården. Den beskriver förekommande problemområden och vilka fysioterapeutiska insatser som kan vara aktuella vid dessa. Föreläsningen hålls av Anna Johnsson, leg fysioterapeut.

eFYSS- ett digitalt stöd vid rekommendation av fysisk aktivitet: Denna föreläsning riktar sig framför allt till allmänläkare i en serie som anordnas inom Allmänläkarkonsult Skånes webbinarium. Den beskriver hur kan använda eFYSS som ett digitalt stöd vid rekommendation av fysisk aktivitet. Föreläsare är Maria Bjerstam, leg fysioterapeut.

Kapitlet om fysisk aktivitet vid cancer i FYSS, sjukvårdens evidensbaserade handbok inom området fysisk aktivitet

Seneffekter och komplikationer efter cancersjukdomar.  Denna föreläsning riktar sig framför allt till allmänläkare i en serie som anordnas inom Allmänläkarkonsult Skånes webbinarium. Föreläsare är Patrik Göransson. leg psykolog.

Perkutan tibialis nervstimulering, PTNS: Denna föreläsning handlar om behandling av överaktiv blåsa och faecesinkontinens. Föreläsare är Mari Dahlberg, leg sjuksköterska/uroterapeut.

Första delen handlar om undersökning och bedömning och andra delen om behandling av lymfödem. Riktar sig framför allt till patienter. Föreläsningen hålls av Lotta Jönsson, leg fysioterapeut och Helén Broman, lymfterapeut.