SWEDPOS föreläsningsserie

SWEDPOS håller på att göra en föreläsningsserie för alla som är kliniskt verksamma inom Cancervård och Cancerrehabilitering. Föreläsningarna har sin utgångspunkt i olika områden som beskrivs i det Nationella Vårdprogrammet i Cancerrehabilitering. Syftet med föreläsningarna är att belysa på vilket sätt de olika områdena är relevant för patienter med cancer och ge konkreta exempel.

I denna film berättar Gunnar Eckerdal om Strukturerade bedömningar, Min vårdplan, Teamarbete och Prehabilitering.

I denna film berättar Else-Marie Rasmusson om Sexuell hälsa och fertilitet vid cancersjukdom.

I denna film berättar Nikki Kristiansson om Nutrition och Cancer.

I denna film berättar Anna Johnsson om Prehabilitering, Fysisk aktivitet och träning.

I denna film berättar Helena Ullgren om Symtomlindring, egenvård och hälsoaspekter.