SWEDPOS föreläsningsserie

SWEDPOS håller på att göra en föreläsningsserie för alla som är kliniskt verksamma inom Cancervård och Cancerrehabilitering. Föreläsningarna har sin utgångspunkt i olika områden som beskrivs i det Nationella Vårdprogrammet i Cancerrehabilitering. Syftet med föreläsningarna är att belysa på vilket sätt de olika områdena är relevant för patienter med cancer och ge konkreta exempel.

I den första filmen berättar Gunnar Eckerdal om Strukturerade bedömningar, Min vårdplan, Teamarbete och Prehabilitering.

Nu släpps nästa film i SWEDPOS nya föreläsningsserie!

I den andra filmen berättar Else-Marie Rasmusson om Sexuell hälsa och fertilitet vid cancersjukdom.

Den tredje filmen i SWEDPOS föreläsningsserie är här!

I denna tredje film berättar Nikki Kristiansson om Nutrition och Cancer.

Den fjärde filmen i SWEDPOS föreläsningsserie är här!

I denna tredje film berättar Anna Johnsson om Prehabilitering, Fysisk aktivitet och träning.