Presentationer från SWEDPOS konferens 2022

Presentationer

Måndag 30/5 2022

Cancerrehabiliteringens betydelse, en personlig berättelse.

Ulla Allard

Strukturerad bedömning av rehabiliteringsbehov.

Anna Johnsson, fysioterapeut

Generiska modellen för rehabilitering –vad är det?

Jan Lexell, professor i rehabiliteringsmedicin

Jan Lexells presentation har skickats som pdf till de som deltog i konferensen

Internationell klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa-ett gemensamt språk inom vården?

Ylva Svahn, fysioterapeut och Nina Glebe, kurator

Organisatoriska mellanrum – varför blir det fel trots att alla gör rätt?

Mats Tyrstrup, docent vid Handelshögskolan i Stockholm

Tisdag 31/5 2022

Cancerrehabilitering, då, nu och framåt.

Maria Hellbom, psykolog, Pia Dellson, överläkare och Else-Marie Rasmusson, ordförande i SWEDPOS

Den generiska modellen, fallgropar och framgångsfaktorer.

Jan Lexell, professor i rehabiliteringsmedicin och Maria Hellbom, psykolog

Bygga broar mellan Hälsoskattning och rehabilitering, så fungerar det i vårt vardagliga arbete, från teorier till praxis.

Maria Roos, arbetsterapeut och Anna Johnsson, fysioterapeut

Det interdisciplinära teamet, ett exempel.

Representanter från Centrum för cancerrehabilitering i Stockholm