CancerNätverket ”Se cancer som en akutsjukdom”

Nätverket mot cancer, som är en sammanslutning av cancerprofilerade patient- och intresseorganisationer, startar debatt om de långa handläggningstiderna i dagens svenska cancervård. I Danmark, som betraktar cancer som en akut sjukdom, är tidsgränsen en vecka – i Stockholm kan handläggningstiderna för utredning av en lungcancer vara upp till 40 dagar, skriver man i en debattartikel i dagens Hallandsposten.  Förutom de medicinska riskerna med långa handläggningstiderna framhåller man att de psykologiska och sociala konsekvenserna kan vara mycket svåra för patienter och närstående.

I samma artikel efterlyser nätverket patientrepresentanter i de svenska Regionala Cancer Centra (RCC) som nu bildas. Endast RCC Syd har idag företrädare från patientsidan. Patientföreträdaren och patientperspektivet är mycket centrala inte minst när det handlar om att uppmärksamma konsekvenser av exempelvis långa väntetider och bristande kontinuitet i vården.

Även E-kuriren har idag en artikel om cancer som akut sjukdom och konsekvenserna av de långa handläggningstiderna.

Lämna ett svar