Cancerrehabilitering i praktiken – nationell träff i Halmstad 12-13 maj

Cancerrehabilitering i praktiken – exempel från verkstaden.

SWEDPOS bjuder in till årsmöte och nationell träff kring cancerrehabilitering lunch-till-lunch 12-13 maj i Halmstad. Samtidigt kallas alla medlemmar i SWEDPOS till ett spännande årsmöte där vi tillsammans skall forma ett SWEDPOS för framtiden.

Fokus för presentationerna under denna nationella träff kommer vara praktiska tillvägagångssätt för att omsätta multiprofessionell sakkunskap inom cancerrehabilitering till  konkreta verktyg och tjänster i cancerberördas tjänst.

Till anmälan!

Deltagande båda dagarna kostar enbart 500:- för medlemmar i SWEDPOS och 650:- för icke-medlemmar (klicka här för att lösa ett kostnadsfritt medlemskap idag) och inkluderar presentationer, årsmöte, luncher och fika.

Program

Måndag 12 maj 

11.30 – 13.00 Registrering och lunchmingel.

13.00 – 14.15 Landstingsövergripande cancerrehabiliteringsteam – att bygga från grunden. Representanter från Landstinget Kronoberg berättar om resan från politiskt beslut till operativt team.

14.15 – 14.30 Frukt och bensträckare.

14.30 – 15.45 Cancerresan.se – ett arbete för att aktivt kunna ta tillvara cancerberördas erfarenheter, idéer och engagemang. Från framtagandet av ”Den ofrivillige resenären” till en öppen plattform för hälsoinnovationer.

15.45 – 16.15 Fika och dialog.

16.15 – 17.15 SWEDPOS Årsmöte.

19.30 –  Middag och nätverkande på någon trevlig restaurang. Täcks ej av deltagaravgiften.

Tisdag 13 maj

09.00 – 10.15 DISA (Diagnosgrupp I SAmarbete) utvecklar samarbete och arbetssätt kring personer med tumörsjukdom, och/eller sjukdom som är en konsekvens av tumörsjukdom. Samarbetsparter är Försäkringskassan, Centralsjukhuset i Kristianstad och KVH/Fenix.

10.15 – 10.45 Fika och dialog

10.45 – 12.00 Vägen framåt erbjuder ett heltäckande och kontinuerligt stöd och en plats att komma till för information och rådgivning för den som har eller har haft cancer, lever med kronisk cancer eller är cancerberörd som närstående.

12.00 – 13.00 Avslutande lunch och dialog.

Till anmälan!

Oavsett om du arbetar inom hälso- och sjukvård som läkare, sjuksköterska, kurator, psykolog, arbetsterapeut, sjukgymnast etc. eller om du är engagerad i utvecklingen av hälso- och sjukvård i egenskap av folkvald, förtroendevald, tjänsteman, patientföreträdare, närståendeföreträdare, forskare, företrädare för ideell organisation, journalist etc. så är du lika välkommen!

PlatsHallands sjukhus Halmstad, Fullriggaren konferenslokal Kattegatt (till översiktskarta)

Kostnad: Hela träffen (2 dgr inkl. lunch och fika): 500:- SWEDPOS-medlem, 650:- övriga. Enskild dag 300:- SWEDPOS-medlem, 400:- övriga.

Lämna ett svar