Cancerrehabilitering – process och teamarbete. Att starta upp verksamhet. Patrik Göransson, leg psykolog

Patrik Göransson, psykolog från Halmstad, presenterade det cancerrehabiliteringsprojekt som han och hans team driver med stöd av medel från Sverigens kommuner och landsting. Syftet med projektet är att genom en försöksverksamhet skapa en modell för att erbjuda jämlik och patientfokuserad rehabilitering för cancersjuka patienter över hela vårdkedjan oberoende av cancerform och kliniktillhörighet.

Genom projektet vill man nå målet att cancerrehabilitering ska bli en integrerad del i vården vid alla cancerdiagnoser, vilket kommer att bidra till att optimera vårdprocessen.Verksamheten ska ha ett tydligt fokus på patienten och de närstående.

Projektet har som en ambition att använda sociala medier både för att underlätta samarbetet inom projektgruppens medlemmar men också med vårdpersonal i stort och sist men inte minst – de cancerberörda. Bloggen som också innehåller en detaljerad beskrivning av projektet hittar du här.

Bildspelet hittar du här: SWEDPOS 2011 Patrik Göransson 

2 svar på ”Cancerrehabilitering – process och teamarbete. Att starta upp verksamhet. Patrik Göransson, leg psykolog

 1. Ställde följande fråga, möjligen otydligt:
  Enighet råder om att PS-stöd ska ingå i bastjänsten, dvs ingå i bemötandet redan vid delgivning av diagnos och tidigt resonemang om behandling. Dvs person med PS-kompetens ska finnas med – lämpligen i form av kontaktsköterska med PS-kompetens och ansvar för kontakt och uppföljning av patienten. Om man samlar PS stöd och rehab i en enhet skild från resp klinik finns risk för att politiker och klinikchefer använder det som argument för att avskaffa/inte satsa på egen resurs/kompetens. I Uppsala tex har Urologkliniken ingen PS-resurs utan hänvisar till att det finns en för onologin gemensam kuratorsresurs på Onkologen. Resultatet har blivit att i stort sett ingen prostatacancerdiagnosticerad sökt sig dit eller på annat sätt fått PS-stöd. Det behövs konkretisering av vad det tidiga PSstödet ska innebära och hur gränssnittet ska se ut mot Rehabenheten.
  Calle W, Prostatacancerförbundet

  • Hej Calle!

   Jag får be om ursäkt för att jag inte svarade direkt men det var lite fullt upp. Om jag förstår din fråga rätt så är du orolig för att Region Hallands projekt med att bygga upp en sjukhusövergripande cancerrehabiliteringsprocess, av enskilda kliniker, kan användas som en ursäkt för att negligera det egna behovet av psykosocialonkologisk kompetens (PS). Den situation du beskriver vid Akademiska låter som en tråkig utveckling.

   Däremot delar jag inte din oro om att det skulle bli samma utveckling i bakvattnet av vårt projekt, snanare tvärtom. En utav huvudinsatserna är ju nämligen att utbilda samtlig medicinsk personal som arbetar inom cancervården kring den grundläggande nivån. Nästa insats är PS-utbildade sjuksköterskor inom var cancerprocess. Utöver detta kommer cancerrehabilteringsteamet erbjuda konsultation och handledning sjukhusövergripande. Teamet skall arbeta utifrån ett konsultativt arbetssätt vilket är både kollaborativt med och integrerat i den ordinarie cancervården. Samarbetet mellan cancerrehabiliteringsteamet och vårdavdelningar etc. kommer innehålla många tjänster som stöttar processerna men det kommer även ställa krav på grundläggande PS-bedömning, insatser och dokumentation från det medicinska teamets sida.

   Jag är fullt övertygad om att både rehabpersonal och ordinarie medicinsk personal inser att en integrerad cancerrehabilitering optimerar cancervården och vi tillsammans är essentiella delar av en fullvärdig och hållbar cancervård..

   Följ gärna vår projektblogg och dela med dig av dina erfarenheter och tankar det är precis denna typ av erfarenheter som vi behöver och som skall tas med i projektets riskanalyser. Dessutom kan vi ju hamna i ett läge då en liknande balans kan uppstå mellan förvaltningar.

   M V H

   Patrik Göransson

Lämna ett svar