Vårdprogram & riktlinjer

Sedan maj 2015 finns ett nationellt vårdprogram för cancerrehabilitering. Detta vårdprogram är ett stöd för vårdpersonal inom alla nivåer av cancervården. Detta vårdprogram finns att ta del utav i fulltext på Regionalt cancercentrum.

Nationella vårdprogrammet i Rehabilitering på hemsidan för Regionala cancercentra i samverkan