Tillsammans för Cancerrehabilitering – ett sätt för oss att möta framtiden?

SWEDPOS medverkade 4/2 vid Världscancerdagen på Berns salonger i Stockholm, det återkommande evenemang som arrangeras av Nätverket mot cancer.

VCD 5SWEDPOS ordförande Patrik Göransson var delaktig i programmet, gav en bakgrund till området och samtalade sedan på scen med cancerberörda om viktiga frågor att uppmärksamma gällande cancervården. Ta del av dagen, Patriks presentation och samtal här.


Länk till hela presentationen som film


Här finns bilderna från presentationen SWEDPOS-VCD 2014

 

Enkät belyser cancerberördas rehabilitering

Nätverket mot cancer har i samarbete med SWEDPOS och Anhörigfonden genomfört en öppen enkätundersökning. Cancerberörda – patienter och närstående – bjöds in att svara på ett antal frågor om hur de upplever sin situation. Enkäten besvarades av nära 2 000 personer, varav ungefär 40% var närstående.

Trettio procent av de svarande som själva hade eller hade haft cancer uppger att de någon gång under sin cancerresa känt att det kvittar om de överlever eller att de inte orkar leva under rådande förhållanden.

Nästan 40% av de svarande har inte erbjudits något stöd, varken av kontaktsjuksköterska, kurator eller annan rehabiliteringsprofession. Bara 22% har fått en skriftlig individuell vårdplan, och ytterst få, bara 4% av de svarande har fått en skriftlig plan för sin rehabilitering. Bara en femtedel har fått någon information om hur sjukdomen eller behandlingen kan påverka sex och samlevnad.

Varannan närstående har önskat psykologiskt stöd, men inte fått det. Det bekräftar den bild som ges i aktuell svensk forskning kring närståendes situation.

Det finns positiva tendenser också. Ungefär hälften av de svarande patienterna var yrkesarbetande. Vad gäller arbetssituationen uppger ungefär en tredjedel att arbetsvillkoren har förbättrats efter cancerdiagnosen, även om fyra av tio upplevde att deras karriärmöjligheter hade försämrats. Hälften av de svarande uppger att relationen till arbetskamraterna hade förbättrats efter cancersjukdomen.

Bemötande och hjälp från Försäkringskassan verkar också fungera relativt väl – detta är också ett område där man satsat på förbättrat samarbete i ett antal lokala projekt.

Bara knappt 20% är missnöjda med Försäkringskassans handläggning av deras ärende. Sex av tio som uppgett att de överklagat beslut i sitt ärende har fått beslutet ändrat.

Ta del av hela enkäten här.

Stark kanadensisk filmserie sätter närståendes cancerresa i fokus

Jag minns när jag första gången såg Ung Cancers film ”det är okej att känna” och hur starkt den belyste unga cancerberördas behov. Den berörde starkt och fortsätter beröra.

mqdefault

Valleys är en filmserie skapad av Michael Lang och belyser vilka tankar och känslor som familj och vänner kring en person med metastaserad cancer kan brottas med. Det är en filmserie om canceröverlevare!

I går kväll var det dags att åter bli djupt berörd när jag lyssnade på Michael Langs presentation på IPOS världskongress i Rotterdam. Michael är själv canceröverlevare och är verksam i Canada där han arbetar verkar som forskare, föreläsare samt koordinator för ett nätverk för canceröverlevare.

Just närståendes cancerresa är något som Michael kommit att fokusera allt mer på i sitt arbete och som ett stöd i detta arbete har han låtit göra en filmserie som belyser dessa frågor.

One thing that I have learned through listening to all these stories is that cancer has a profound effect on everyone: friends, family, spouses, colleagues — not just the person who is diagnosed. Huffington Post 03/20/2013

Filmerna används både i nätverksarbetet med canceröverlevare och som utbildningsmaterial för personal inom cancervården i syfte att belysa vikten av att se och stötta de närstående. Nedan finner du länkar till samtliga avsnitt och jag rekommenderar varmt att du lutar dig tillbaka och tar in den svindlande cancerresa som återberättas.

Valleys: Episode 1 – ”A Two-Edged Sword”

Valleys: Episode 2 — ”A Cruel Joke”

Valleys: Episode 3 — ’This Guilty Feeling’

Valleys: Episode 4 – ’Letting Go’

Valleys: Episode 5 – ’The Release’

Valleys: Episode 6 – ’The Choice’

Hälsningar från ett grått och kallt men samtidigt färgstarkt och varmt Rotterdam!

/Patrik Göransson