Konferens om hur vi skall genomföra cancerrehabilitering i Sverige

SWEDPOS och RCC i samverkan anordnar tillsammans med Socialdepartementet en konferens om cancerrehabilitering, som ska belysa var vi står idag och vart vi är på väg för att kunna ge en god cancerrehabilitering till alla berörda.

Konferensen vänder sig till personer som specifikt arbetar med cancerrehabilitering runt om i landet. Den är den 4 april kl 10-16 på Konferens 7A, Odenplan 65 i Stockholm.

Programmet innehåller många spännande punkter och flera workshops. Se hela programmet och hitta anmälan i RCC samverkans kalender

Välkommen!

Workshop 18/3 & 19/3 på Onkologidagarna: ”Barn och tonåringar som anhöriga”

Hur kan man tala med barn och unga vars förälder är svårt sjuk? Hur kan vi stötta barnfamiljerna under sjukdomstiden? Vilka bör vi samarbeta med när det finns barn och unga anhöriga?

Tove Bylund Grenklo

Tove Bylund Grenklo beteendevetare och post-dok

Vad finns det för verktyg att använda i mötet med barn som anhöriga? Hur sörjer tonåringar – tillsammans eller ensamma? I takt eller i otakt med överlevande vuxna familjemedlemmar? Vad lyfter de som under tonåren miste en förälder i cancer upp som viktigt vad gäller information/kommunikation kring sjukdom, sjukvård och död/sorg? Vi kommer också presentera Nära Cancer, stöd på nätet för ungdomar och unga vuxna.

Var med på en workshop där vi diskuterar utifrån en blandning av erfarenheter från klinik, internet och forskning kring barn som anhöriga och efterlevande.

Katrin Bartfai

Katrin Bartfai onkolog

Möt Johanna Joneklav (kurator, Onkologiska kliniken, Universitetssjukhuset Örebro) och Katrin Bartfai (onkolog), båda initiativtagare och projektledare för ”Nära Cancer” www.näracancer.se, Margareta Hedström (leg sjuksköterska, psykoterapeut och familjeterapeut, Onkologen KS Solna) samt Tove Bylund Grenklo (beteendevetare, post-dok, Karolinska Institutet & Palliativt centrum vid Linnéuniversitetet).

Workshopen hålls på Onkologidagarna och man kan välja om man vill gå den 18/3 kl. 14.30-16.00 eller 19/3 kl. 10.30-12.00.

Johanna Joneklav

Johanna Joneklav kurator

Margareta Hedström ssk, psykoterapeut & familjeterapeut

Margareta Hedström ssk, psykoterapeut & familjeterapeut

SWEDPOS nationella konferens 2015 ligger som ett parallellt spår på Onkologidagarna som arrangeras 16-20 mars i Umeå. SWEDPOS program hålls 18-19 mars.

Anmäl dig här och glöm inte ange att du är medlem i SWEDPOS för att få rabatterad deltagaravgift. För att bli medlem i SWEDPOS anmäler du dig här.

Workshop 18/3 & 19/3 PÅ Onkologidagarna: ”Att få livet att funka när vardagen är ansatt”

Den här workshopen kommer att handla om hur man får vardagens aktiviteter att fungera vid cancersjukdom

Maria Roos och Heidi Augustsen

Maria Roos och Hedi Augustsen

Exempel på frågeställningar vi kommer att resonera med er deltagare.

  • Hur kan vi skapa goda förutsättningar att klara vardagliga och meningsfulla aktiviteter för cancerpatienten
  • Hur kan man vara aktiv i vardagen och lära sig leva med cancer
  • Hur kan man ha ett rehabiliterande förhållningssätt på en sjukhusavdelning

Workshopledare: Heidi Augustsen  Leg arbetsterapeut  Ersta Sjukhus Stockholm och Maria Roos Leg  arbetsterapeut Sundsvalls sjukhus

Workshopen hålls på Onkologidagarna och man kan välja om man vill gå den 18/3 kl. 14.30-16.00 eller 19/3 kl. 10.30-12.00.

SWEDPOS nationella konferens 2015 ligger som ett parallellt spår på Onkologidagarna som arrangeras 16-20 mars i Umeå. SWEDPOS program hålls 18-19 mars.

Anmäl dig här och glöm inte ange att du är medlem i SWEDPOS för att få rabatterad deltagaravgift. För att bli medlem i SWEDPOS anmäler du dig här.

Välkomna på vår workshop på onkologdagarna i Umeå!