SWEDPOS stolt 10-åring

SWEDPOS hade den stora äran att bjuda in till årsmöte deluxe kvällen innan den nationella konferensen kring hur vi ska genomföra cancerrehabilitering i Sverige.

EB5D11DF-BAE1-440D-BEC7-08DFC5B4AD95

Deltagarna har börjat strömma in till SWEDPOS välbesökta 10-årsjubileum. Maria Roos står för varmt välkomnande.

Det bjöds på mingel, årsmöte, föreläsning av Chris MacDonell från CARF, mingel och inte minst en fantastiskt inspirerande exposé över resan SWEDPOS har gjort sedan föreningens grundande  2007. Initiativtagarna till SWEDPOS grundande Pia Dellson och Maria Hellbom var båda var närvarande och det var Pia som tog med oss på en minnesresa från 2007 till idag. Ni kan ta del av några punkter från Pias presentation nedan:

Slide1 Slide2 Slide3 Slide4 Slide5 Slide6

Cancerrehabilitering i fokus under Almedalsveckan 2014

Logotyp NMCNätverket mot cancer fortsätter sitt intensiva arbete med att lyfta fundamentala frågor för cancervården och arrangerar två seminarier på temat jämlik vård och rätt till rehabilitering i 2014 års upplaga av Almedalen.

Liksom på Världscancerdagen 2014 läggs ett stort fokus på cancerrehabilitering och den 1 juli kl. 13.00-14.30 bjuder nätverket mot cancer in till seminariet ”Cancerrehabilitering – samhällsbörda eller investering?” SWEDPOS är stolta över att ha blivit inbjudna att medverka och gör så genom att vår ordförande Patrik Göransson talar om vinsterna med en integrerad cancerrehabilitering i sällskap med Roger Henriksson, professor och verksamhetschef Stockholm/Gotland och Olle Björk, Generalsekreterare Barncancerfonden. Moderator är Fredrik Hed. Spännande och givande diskussion utlovas!

På förmiddagen, 8:45-9:45, samma dag, 1 juli, arrangerar Nätverket mot cancer ett seminarium tillsammans med Dagens Medicin på tema ”Vill politikerna stå upp för en jämlik cancervård?” Michael Nestius från dagens Medicin är moderator.

På onsdagen 2 Juli anordnar Cancerfonden och Regionala cancercentrum i samverkan ett spännande program då de 8:30 öppnar portarna till ”Cancerdagen i Almedalen 2014”.

Visst ses vi i Almedalen?

Det första nationella vårdprogrammet för cancerrehabilitering är nu en verklighet

För en vecka sedan fastslogs det första nationella vårdprogrammet för cancerrehabilitering av Regionala cancercentrum i samverkans styrgrupp och nu ligger både hela kunskapsunderlaget samt en kortversion publicerad på cancercentrum.se.

NVP CancerrehabiliteringDetta är minst sagt fantastiskt och kommer ha en stor betydelse för alla cancerberörda då ett första nationellt vårdprogram för cancerrehabilitering, som dessutom samtliga regionala cancercentra ställt sig bakom, är ett signifikant steg närmare visionen om en god cancerrehabilitering för alla berörda.  

Många forskare, kliniker och representanter för patient- och närståendeorganisationer har engagerat sig i arbetet med att skriva, grandska, bearbeta och redigera vårdprogrammet texter och det har varit en flerårig process att få fram ett slutgiltigt underlag som omfattar rehabilitering av vuxna patienter med cancer oberoende av diagnos, kön, ålder, etnicitet, bakgrund eller andra faktorer. Eftersom vårdprogrammet är relativt omfattande har en kortversion tagits fram, med hänvisningar till fördjupande avsnitt i den långa versionen.

Målsättningen med det nationella vårdprogrammet är att få en gemensam kunskapsbas som kan användas i ett fortsatt utvecklingsarbete i hela landet och ge vägledning till vårdgivare så att alla patienter kan erbjudas en jämlik och god cancerrehabilitering.

(RCC i samverkan)

I vårdprogrammet slås fast att:

  • Alla patienter med cancer och deras närstående ska få information om cancerrehabilitering.
  • Alla patienter med cancer ska återkommande bedömas av vårdgivare gällande behov av cancerrehabilitering.
  • I patientens skriftliga individuella vårdplan ska cancerrehabilitering ingå.
  • Alla patienter med cancer som bedöms ha mer än grundläggande behov ska erbjudas kontakt med rehabiliteringsprofession för vidare utredning och åtgärder.
  • Alla minderåriga barn med en förälder som har cancer ska särskilt beaktas vad gäller behov av information, råd och stöd. Detta gäller även barn som varaktigt bor tillsammans med en annan vuxen som har cancer.

Nu är bara för alla oss inom cancervården och våra beslutsfattare att spotta i händerna och sätta igång med det inspirerande arbetet att optimera vår svenska cancervård genom att implementera detta första nationella vårdprogram. 

En extra stor SWEDPOS-kram skickas även till Pernilla Arvidsson, Helena Bucht, Pia Dellson, Patrik Göransson och Maria Roos som från början arbetat hårt i egenskap av styrgrupp och redaktion för vårdprogrammet samt till Helena Brändström som varit stöd och uppbackning från RCC i samverkan i egenskap av samordnare för nationella vårdprogram.