Föreläsning 19/3 på Onkologidagarna: ”Ångest och depression vid cancer – state of the art”

Birgitta Johansson

Birgitta Johansson docent i vårdvetenskap och universitetslektor i onkologisk omvårdnad.

Hur kan specialistvården, primärvården och internetresurser användas så att alla cancerpatienter får den psykosociala vård de behöver? Lyssna till en onkolog/psykiater, en primärvårdspsykolog och en forskare i internetbaserade självhjälpsprogram, för att kunna ge dina patienter en bättre psykosocial vård under och efter cancersjukdomen.

Med Pia Dellson, Johannes Engh och Birgitta Johansson.

Presentationen hålls på Onkologidagarna 19/3 kl. 15.00-16.30

SWEDPOS nationella konferens 2015 ligger som ett parallellt spår på Onkologidagarna som arrangeras 16-20 mars i Umeå. SWEDPOS program hålls 18-19 mars.

Johannes Engh

Johannes Engh, leg. psykolog Capio Familjeläkarna

Anmäl dig här och glöm inte ange att du är medlem i SWEDPOS för att få rabatterad deltagaravgift. För att bli medlem i SWEDPOS anmäler du dig här.

Föreläsning 18/3 på Onkologidagarna: ”Nationella vårdprogrammet för cancerrehabilitering och tre exempel på interprofessionellt samarbete

Pia porträtt okt 14 (Preciouspeople)

Pia Dellson är dubbelspecialist i onkologi och psykiatri och hade en central roll i framtagandet av det första nationella vårdprogrammet för cancerrehabilitering.

Vad innehåller vårdprogrammet för cancerrehabilitering och vad innebär innehållet för cancervården?

Cancerrehabilitering kan organiseras på olika sätt och här presenteras tre exempel från olika delar i landet; Sektionen för cancerrehabilitering på Radiumhemmet i Stockholm, Enheten för cancerrehabilitering och psykosocialt stöd (f.d Fenix) på Centralsjukhuset i Kristianstad samt Carere – ett pågående projekt i norra regionen och processen för gynekologisk cancer.

Med Pia Dellson, Hanna Ekman, Helena Bucht och Katja Vuollet Carlsson, Helena LundgrenMarie Sodell och Margareta Hedström

SWEDPOS nationella konferens 2015 ligger som ett parallellt spår på Onkologidagarna som arrangeras 16-20 mars i Umeå. SWEDPOS program hålls 18-19 mars.

Anmäl dig här och glöm inte ange att du är medlem i SWEDPOS för att få rabatterad deltagaravgift. För att bli medlem i SWEDPOS anmäler du dig här.

Första nationella vårdprogrammet för cancerrehabilitering – ta del av första utkastet

SWEDPOS kan med glädje konstatera att det första nationella vårdprogrammet för cancerrehabilitering är klart för remissrunda 1 där en första version av vårdprogrammet skickas ut till företrädare för berörda professioner, patient- och närståendeföreningar, intresseorganisationer med flera.

Vårdprogrammet ges ut i en ordinarie version och en kort version. Den korta versionen är tänkt att ge en övergripande bild av vad cancerrehabilitering handlar om. Den långa och fullständiga versionen av vårdprogrammet är tänkt som underlag för kunskapsspridning och utveckling av arbetet med cancerrehabilitering för patienter och närstående.

Vårdprogrammet för cancerrehabilitering har utarbetats av den nationella arbetsgruppen för vårdprogram rehabilitering, en arbetsgrupp tillsatt av RCC i samverkan. Regionalt cancercentrum syd stöttar och administrerar arbetet och har tillgängliggjort både kortversion och fullversion på följande sida:

http://www.skane.se/sv/Webbplatser/Regionalt-Cancercentrum/Cancerrehabilitering/Psykosocial-onkologi-och-rehabilitering/

Remissvar samt synpunkter på innehåll och upplägg kommer samlas in till och med 26/8 2013 via mejl till vardprogram@swedpos.se