Dags att söka fondmedel till nationella konferensen!

Tänker du åka till SWEDPOS nationella konferens i Uppsala i maj? Nu är hög tid att söka resestipendium från Cancerfonden! Om du arbetar kliniskt i cancervård kan du söka stipendier för vårdpersonal för att delta i konferensen – ansökan ska skickas till Cancerfonden senast 6 veckor innan konferensen startar, alltså senast i vecka 12 ( sista chans den 29/3) för den här konferensen. Skriv in det i din almanacka – eller sök direkt!

Det stipendium du kan söka är Typ 2 – du kan hämta anvisningar hos Cancerfonden eller hämta ett dokument som du kan skriva ut här (du behöver acrobat reader, det kan du hämta gratis här). Ansökan fyller du i Cancerfondens ansökningssystem Nova. Du behöver ett intyg från din närmsta chef om betydelsen av att du deltar i sökt aktivitet – se anvisningarna.

Cancerfondens generositet möjliggör för många som arbetar i vården att inspireras och utvecklas vilket kommer cancerberörda till del. Vårdpersonal får ofta bidrag för att kunna delta i konferenser, workshops, att göra studiebesök och att auskultera i andra verksamheter. SWEDPOS fick via deltagarnas resestipendium betydelsefullt stöd både i samband med förra konferensen i Sånga-Säby och i samband med årsmötet i Lund i april 2010.

Det tackar vi för!

Lämna ett svar