Distress-termometern på svenska – en validerad version. Annika Thalén-Lindström, leg ssk och doktorand

Distress-termometern är ett frågeformulär som är utformat för att kunna användas för att screeningupptäcka rehabiliteringsbehov hos cancerpatienter. Annika Thalén-Lindström har i samarbete med Uppsalaforskaren Birgitta Johansson arbetat fram en svensk översättning av det här från början Amerikanska frågeformuläret, och har också undersökt hur termometern fungerar för att fånga upp problem hos patienter när man jämför den med andra bedömningsformulär.

I det engelskspråkiga originalet har man efter mycket diskussioner valt att använda termen ”distress” för att beskriva det formuläret undersöker, då det är ett jämförelsevis värdeneutralt, och ”normaliserande” begrepp. Tyvärr finns inget bra motsvarande svenskt begrepp.

Resultaten visar att termometern fungerar mycket bra och att den svenska versionen är lika bra eller bättre än andra frågeformulär för undersökning av problem hos cancerpatienter när det gäller att identifiera rehabiliteringsbehov.

Då helt färska data presenteras preliminärt vid konferensen kommer inte bildspel att läggas ut på bloggen.

1 svar på ”Distress-termometern på svenska – en validerad version. Annika Thalén-Lindström, leg ssk och doktorand

  1. Bra instrument men oklart om copyright, upphovsorganisationen NCCN har sådan och svarar inte på e-post. Det ger problem med onkologiska centra om man försöker ta in instrumentet i vårdprogram som OC ansvarar för.

Lämna ett svar