Federation med nationella föreningar för psykosocial onkologi och cancerrehabilitering sammanträder

International Psycho-Oncology Society (IPOS) Federation of National Societies är en sammanslutning där nationella föreningar träffas och samarbetar för att stötta varandra för att stärka området cancerrehabilitering.

20121114-135812.jpg
Federationen har tillsatt tre stycken ”Task Forces”, arbetsgrupper, som arbetar med specifika områden:

  • Guidelines, Standards, Accreditation and Training
  • National Outreach
  • Scientific Research

Dessa områden diskuteras och då framförallt framtagandes av nationella riktlinjer och inkorporering av dessa i nationella riktlinjer för cancervård och hälsovård. Vidare diskuteras frågan att driva fram utbildning och ackreditering inom cancerrehabiliterings fältet på nationell nivå.

20121114-141102.jpg
SWEDPOS är självklart på plats och representeras av vår eminenta ordförande Pia Dellson. Detta arbete känns viktigt där våra nationella föreningar kan få stöd, inspiration och draghjälp från varandra.

Hälsningar från Brisbane!

Lämna ett svar