Varför ska jag bli medlem

Som medlem i SWEDPOS får du tillgång till ett nätverk för multiprofesionell sakkunskap inom cancerrehabilitering.

Konkreta medlemsförmåner är till exempel:

  • Rabatt på konferenser och utbildningar där SWEDPOS står som arrangör eller medarrangör.
  • Rabatt på internationella konferensen och utbildningar anordnade av IPOS genom SWEDPOS medlemskap i IPOS federation.
  • Tillgång till medlemsidor här på hemsidan och olika diskussionsforum (under utveckling).
  • Kontaktuppgifter för andra SWEDPOS-medlemmar och därmed tillgång till ett nationellt nätverk