Halländskt projekt med fokus på cancerrehabilitering

Som en av fem försöksverksamheter för ”mer patientfokuserad och sammanhållen cancervård” har Hallands sjukhus Halmstad fått medel via SKL för att driva ett projekt inom cancerrehabilitering. Projektet har en egen projektblogg där du kan få information kring projektet samt följa det löpande arbetet.

SWEDPOS  övergripande målsättning om att uppnå en fullvärdig och hållbar cancervård genom att arbeta för cancerrehabilitering till alla berörda utgör ledstjärna för projektet. SWEDPOS-medlemmar är engagerade i projektet i allt från projektledning till högskoleutbildning.    

Följande mål har satts upp för projektet

  • Alla cancersjuka patienter vid Hallands sjukhus Halmstad skall ha en individuell vårdplan upprättad för sin cancerrehabilitering.
  • Ett särskilt psykosocialonkologiskt specialistteam skall finnas som en sjukhusövergripande resurs för alla patientvårdande enheter vid Hallands sjukhus Halmstad.
  • En ökad psykosocialonkologisk kompetens inom Hallands sjukhus Halmstads cancervård genom
    •  Utbildningsinsatser på högskolenivå för specialistteam, nio kontaktsjuksköterskor och representant från sjukhuskyrkan. 
    •  Internutbildning (halvdag) för all sjukvårdpersonal som arbetar inom Hallands sjukhus Halmstads cancervård.
  • Förbättrat kunskapsstöd kring cancerrehabilitering till både cancersjuka patienter, närstående och sjukvårdspersonal.

Lämna ett svar