Har du kunskap om eller är speciellt intresserad av neurotoxiska besvär efter cytostatika behandling?

SWEDPOS kommer på onkologidagarna i Örebro 2017 anordna ett symposium tillsammans med stiftelsen SCa-Pa (Stockholms läns cancerpatienter) för att uppmärksamma neurotoxiska besvär efter cytostatika behandling. Symposiets mål är att skapa en bild av dagens kunskap om cytostaikainducerad perifer neuropati (CIPN) och förbättra stödjande vård och rehabilitering för denna ofta besvärliga biverkan. Ett annat mål är att sprida uppdaterad information om neurotoxicitet till sjukvårdspersonal, patienter och närstående.

Vill du veta mer om kunskap som redan finns så läs vår artikel i senaste numret av tidskriften Svensk Onkologi, från SOF, Nr 3, sid 29-30.

Projektgruppen som anordnar symposiet vill nu gärna ha kontakt med forskare och kliniker som på olika sätt arbetar med olika sidor av neurotoxiska besvär och som kan tillföra något till diskussionen i samband med symposiet. Det finns också genom en donation till SCa-Pa ekonomiska medel att söka för att stödja arbete inför och efter symposiet.

 Är du intresserad så kontakta gärna någon av nedanstående:

Christina Trapp Bolund, professor emeritus i psykosocial onkologi (SCaPa) på christina.trapp@telia.com

Jeanette Winterling, Med Dr, och Universitetssjuksköterska (ordf i Swedpos) på jeanette.winterling@karolinska.se

 Krystyna Asarnoj, (SCaPa) på krysilver@gmail.com

 

 

 

 

Lämna ett svar