Kallelse till SWEDPOS årsmöte 2016

nytt2

Härmed kallas alla medlemar i SWEPOS till årsmöte 2016 i samband med workshopen Barn och tonåringar som närstående

Plats: Cancer Center Karolinska (CCK) vid Karolinska Universitetssjukhuset i Solna i Stockholm

Tid: 15 april kl 12:00-13:30

Dagordning:

 1. Mötet öppnas
 2. Godkännande av dagordningen
 3. Val av mötesordförande
 4. Val av mötessekreterare
 5. Val av justeringsmän tillika rösträknare
 6. Ekonomisk verksamhetsberättelse 2015
 7. Revisorsberättelse
 8. Verksamhetsberättelse 2015
 9. Fastställande av årsavgift för medlemskap (valfri 0-500 ligger)
 10. Val av ordförande för SWEDPOS (2år)
 11. Val av 3 ordinarie styrelseledamöter (1-2 år)
 12. Val av 1 suppleant (1-2år)
 13. Val av revisor
 14. Val av valberedning
 15. Övriga frågor
 16. Mötet avslutas

Övriga frågor kan anmälas till ordforande@swedpos.se eller muntligen på plats fram till och med punkt 2 på dagordningen behandlas.

Varmt Välkomna

Maria Roos, ordförande i SWEDPOS

 

Lämna ett svar