Katarina Johansson från Nätverket mot cancer utsågs till hedersledamot i SWEDPOS

Vid föreningens årsmöte 24/4 2013 har Katarina Johansson patientföreträdare och ordförande i Nätverket mot Cancer utsetts till hedersmedlem  i Svensk Förening för Psykosocial Onkologi och Rehabilitering.

Föreningen vill på detta sätt hedra och uppmärksamma ett stort engagemang och ett viktigt arbete som har haft och har stor betydelse för cancerrehabilitering till alla berörda.

Läs mer på Nätverket mot cancers webb: http://www.natverketmotcancer.se/katarina-johansson-utses-till-hedersmedlem-i-swedpos

Lämna ett svar