The European Cancer Rehabilitation & Survivorship Symposium (ECRS)

The European Cancer Rehabilitation & Survivorship Symposium (ECRS) hålls vartannat år i Köpenhamn i Danmark! Mycket intressant för alla er som arbetar med cancerrehabilitering. Den organiseras för kliniker, forskare och människor inom administration på alla nivåer.

Nästa gång är 27-28 September 2021! (Flyttad från 2020 till 2021 pga COVID 19)

Läs mer på deras egna hemsida:

https://www.cancer.dk/ecrs/

Lämna ett svar