Läs SWEDPOS nyhetsbrev 2011

Ta del av SWEDPOS första nyhetsbrev 2011. Mycket spännande har hänt inom området cancerrehabilitering på senaste tiden och SWEDPOS arbete för cancerrehabilitering till alla berörda har fått allt större genomslag. Några axplock ur nyhetsbrevet:

  • SWEDPOS har inbjudits att delta i den expertgrupp som bildats för cancerrehabilitering och har varit med och tagit fram det betänkande som publiceras i början av 2011.
  • Vi har i december träffat Kjell Asplund och diskuterat cancerrehabiliteringens roll i de sex regionala cancercentra (RCC) som håller på att byggas upp.
  • Arbetet med landets första vårdprogram i psykosocial onkologi och rehabilitering är i full gång och förhoppningen är att presentera det vid den nationella konferensen i maj.

Läs hela brevet här

Lämna ett svar