Nationell konferens 2011

Den 4-6 maj anordnar SWEDPOS den andra nationella konferensen i psykosocial onkologi och rehabilitering i Uppsala – temat blir Cancerrehabilitering.

Den första dagen ägnas åt hel- eller halvdagsworkshops för fördjupade kunskaper om kliniska behandlingsmetoder, och de två andra dagarna pågår själva konferensen med inbjudna talare kring cancerrehabiliteringens kliniska, forskningsmässiga och politiska aspekter.

SWEDPOS hoppas på ett stort deltagande av alla yrkeskategorier och från landets alla ändar! Definitivt program och anmälningsinformation kommer snart ut på www.swedpos.se.

Lämna ett svar