Ny skånsk satsning på forskningscentrum får cancerfokus

I fredags meddelades grundandet av en ny forskningspark i Lund. Centrum blir Astra Zenecas tidigare lokaler. Den skånske entreprenören Mats Paulsson möjliggör grundandet via en stiftelse där han själv donerat hundra miljoner kronor, vilket är nära en fjärdedel av hela köpesumman för Astra Zenecas lokaler. Forskningsparken kommer att ha ett fokus på cancerforskning via bland annat Create Health som är ett centrum för translationell cancerforskning.

SWEDPOS noterar med glädje att cancerberördas livskvalitet lyfta fram som en viktig del i fokusområdet i det nya forskningscentret, och tolkar det som att centret också satsar på forskning och utveckling inom områdena stöd, cancerrehabilitering och palliativ medicin och vård.

Läs mer om Mats Paulssons donation i Sydsvenska Dagbladets intervju med honom idag.

Lämna ett svar