Vad vi gör

SWEDPOS erbjuder ett forum för multiprofessionell sakkunskap inom cancerrehabilitering för att uppnå en fullvärdig och hållbar cancervård.