Vilka är vi

SWEDPOS är Svensk förening för psykosocial onkologi och rehabilitering och vi erbjuder ett forum för multiprofessionell sakkunskap inom cancerrehabilitering.

Föreningens arbete skall bidra till att det fysiska, psykologiska, sociala och existentiella stödet till cancerberörda prioriteras i samhället och vården.

Vi vill att rehabilitering vid cancersjukdom kommer högt upp på beslutsfattares agenda.

Här kan du anmäla dig som medlem!

Medlemsavgiften är en frivillig avgift på valfri summa. Du väljer själv vad ditt medlemskap och SWEDPOS som förening är värd för dig.

Den årliga medlemsavgiften på valfri summa mellan 0-500 kronor kan betalas in på vårt bankgiro 5352-3486Glöm inte att ange ditt namn på inbetalningen!