Rapport från första dagen på den tredje nationella konferensen med SWEDPOS 24/4

Den tredje nationella konferensen om cancerrehabilitering ägde rum 24-25/4 i Stockholm. Temat var ”Cancerrehabilitering – från vision till vardag”. SWEDPOS grundades 2007 och fyller därmed sex år i år.

Startade som ett nätverk

Vad som började som en formalisering av ett löst sammanhållet nätverk av personer med samma engagemang för psykosocialt stöd har under åren vuxit till en stark förening som genom att verka för cancerrehabilitering till alla berörda aktivt deltar i arbetet med att skapa en hållbar cancervård. Ambitionen med konferensen var att skapa dialog och diskussioner kring hur vi nu tillsammans tar arbetet med cancerrehabilitering till alla berörda vidare in i framtiden.

Flera patientföreträdare deltog

Det var särskilt glädjande att konstatera att flera patientföreträdare deltog i konferensen. Patientperspektivet och patientinflytande har blivit en självklar del av bland annat arbetet i landets nystartade regionala cancercentra (RCC). Katarina Johansson från Nätverket mot cancer höll konferensens inledande anförande och beskrev patientföreträdarens roll och uppgift. Katarina är en av dem som mest aktivt drivit frågan om cancerrehabilitering och det var med stolthet och glädje som SWEDPOS i samband med konferensen utsåg henne till hedersmedlem med motiveringen att ”uppmärksamma ett stort engagemang och ett viktigt arbete som har haft och har stor betydelse för cancerrehabilitering till alla berörda”.

SKL och sex RCC arbetar tillsammans för cancerrehabilitering

Gunilla Gunnarsson från Sveriges kommuner och landsting leder arbetet med de sex RCC som finns i landet, och hon presenterade hur det arbetet ser ut och vad det syftar till. Samtliga RCC har nu utsett ansvariga för arbetet med rehabilitering. De var självklart på plats under konferensen och de presenterade sitt arbete med bland annat mål och kvalitetsmått samt berättade om hur arbetet med det nationella vårdprogrammet fortskrider.

Projekt för barn och unga

Under eftermiddagen presenterades projekt för barn och unga som närstående. Caroline Tellhammar och Karin Nordfeldt Hansson från Umeå beskrev samverkansprojektet Nätverket barn som närstående, och Johanna Joneklav från Örebro presenterade den helt nystartade webbplatsen näracancer.se, en plats där unga närstående kan mötas och hitta stöd.

Psykologiska aspekter av cancersjukdom

Pär Salander, professor, psykolog och psykoterapeut höll en mycket uppskattad föreläsning utifrån sin forskning och sin gedigna kliniska erfarenhet om de psykologiska aspekterna av att drabbas av en cancersjukdom. Han tog också upp existentiella frågor och den internationella litteraturens inriktning mot ”spirituality” som en inte helt okomplicerad utveckling.

Pia Dellson och Margareta Hedström avtackades

Konferensen ägde rum i Hälsans Hus på söders höjder i Stockholm, med en magnifik utsikt och ett fantastiskt vårväder inspirerade och gav energi. Konferensens första dag avslutades med SWEDPOS årsmöte där en ny styrelse valdes. I samband med årsmötet avtackades Pia Dellson som varit föreningens ordförande sedan grundandet 2007 och även Margareta Hedström, som innehaft kassörsposten, vilka lämnade styrelsen.

Lämna ett svar