Rapport från två härligt inspirerande dagar med fullspäckat program – nationell träff 12-13 maj

SWEDPOS nationella träff anordnades i samband med årsmötet 2014 och kan sammanfattas utifrån tre nyckelbudskap – nytänkande, samverkan och struktur.

Vi fick ta del av hur man i Landstinget Kronoberg satsar på och funnit en struktur för cancerrehabilitering på de båda sjukhusen. Man har nu ett landstingsövergripande team bestående av samordnare, dietist, sjukgymnast, arbetsterapeut, kurator, psykolog och sexolog. Teamet arbetar konsultativt och är samordnat av befintliga resurser men förstärkt med psykolog och sexolog som saknades tidigare. Dessa arbetar förutom konsultativt även i direkt patientarbete.  Teamet bedriver även utbildning för personal, har kontakter med patientföreträdare och föreningar och samverkar aktivt med kontaktsjuksköterskor. (Ta del av presentationen här)

Vi fick av Patrik Göransson ta del av hur cancerresan.se skapats för att ta till vara cancerberördas erfarenheter, idéer och engagemang – ett gott exempel på kreativitet och nytänkande! Sidan ger verktyg till den som är cancerberörd och inledningsvis är detta kopplat till boken “Den ofrivillige resenären – en bok om din cancerresa”. Efterhand ska det här öppnas forum, startas ämnen och trådar som kommer att ge möjlighet till att dela tankar och idéer. På sikt finns möjlighet att extrahera idéer till projekt att samlas kring och driva tillsammans.

Ett exempel på hur man kan samverka strukturerat kring sjukskrivna cancerpatienter presenterades för oss genom företrädare för DISA – diagnosgrupp i samverkan mellan försäkringskassan och sjukvården.  Man har där utarbetat en struktur med speciella handläggare och tidig kontakt med försäkringskassan samt bedömnings och rehabiliterings samtal via sjukvården. Det upprättas en rehabiliteringsplan och patienter får rehabiliterande insatser utifrån sina behov. (Ta del av presentationen här)

Ett intressant privat initiativ i Lund visade oss genom Vägen framåt– ett utbud med olika omfattande rehabiliteringsprogram. Via rehabiliteringshandledare i företaget skapas en individuell plan och rådgivare kopplas in efter behov och önskemål. Paketen säljs till företag och privatpersoner.(Ta del av presentationen här)

Stort tack till alla som medverkat till dessa två dagar som bidragit till inspiration att driva vidare utvecklingen för en cancerrehabilitering till alla berörda!  

/Barbro Arvidsson

1 svar på ”Rapport från två härligt inspirerande dagar med fullspäckat program – nationell träff 12-13 maj

Lämna ett svar