SWEDPOS årsmöte närmar sig

Svensk förening för psykosocial onkologi (SWEDPOS) förlägger sitt årsmöte 22 och 23 april 2010 till Lund. I samband med mötet arrangeras två föreläsningar:
  • Att ta fram kunskap för att minska behandlingsorsakat lidande och öka livskvaliteten hos dagens och morgondagens canceröverlevare. Professor Gunnar Steineck, Karolinska Institutet.

  • Närståendes situation, psykosociala och hälsoekonomiska konsekvenser. Katarina Sjövall, Skånes Onkologiska Klinik.

I samband med mötet arrangeras också en workshop om acceptansorienterad psykoterapi vid cancersjukdom med leg psykolog Patrik Göransson från Halmstad.

Möte och föreläsningar förläggs den 22-23/4 från lunch till lunch. Mer information om program och hur du anmäler dig hittar du på SWEDPOS hemsida.

Lämna ett svar