SWEDPOS FÖRELÄSNINGSERIE – FJÄRDE FILMEN

Här kommer nu den fjärde filmen i SWEDPOS föreläsningsserie. I den berättar Anna Johnsson om Prehabilitering, Fysisk aktivitet och träning. Fler filmer kommer publiceras efter hand, så håll utkik. Du hittar filmen samt tidigare och kommande filmer här.

SWEDPOS föreläsningsserie är för alla som är kliniskt verksamma inom Cancervård och Cancerrehabilitering. Föreläsningarna har sin utgångspunkt i olika områden som beskrivs i det Nationella Vårdprogrammet i Cancerrehabilitering. Syftet med föreläsningarna är att belysa på vilket sätt de olika områdena är relevant för patienter med cancer och ge konkreta exempel.

Lämna ett svar