SWEDPOS föreläsningsserie – tredje delen

SWEDPOS håller på att göra en föreläsningsserie för alla som är kliniskt verksamma inom Cancervård och Cancerrehabilitering. Föreläsningarna har sin utgångspunkt i olika områden som beskrivs i det Nationella Vårdprogrammet i Cancerrehabilitering. Syftet med föreläsningarna är att belysa på vilket sätt de olika områdena är relevant för patienter med cancer och ge konkreta exempel.

I den tredje filmen som släpps idag berättar Nikki Kristiansson om nutrition vid cancersjukdom. Du hittar filmen samt tidigare och kommande filmer här.

Lämna ett svar