Distress-termometern på svenska – en validerad version. Annika Thalén-Lindström, leg ssk och doktorand

Distress-termometern är ett frågeformulär som är utformat för att kunna användas för att screeningupptäcka rehabiliteringsbehov hos cancerpatienter. Annika Thalén-Lindström har i samarbete med Uppsalaforskaren Birgitta Johansson arbetat fram en svensk översättning av det här från början Amerikanska frågeformuläret, och har också undersökt hur termometern fungerar för att fånga upp problem hos patienter när man jämför den med andra bedömningsformulär.

I det engelskspråkiga originalet har man efter mycket diskussioner valt att använda termen ”distress” för att beskriva det formuläret undersöker, då det är ett jämförelsevis värdeneutralt, och ”normaliserande” begrepp. Tyvärr finns inget bra motsvarande svenskt begrepp.

Resultaten visar att termometern fungerar mycket bra och att den svenska versionen är lika bra eller bättre än andra frågeformulär för undersökning av problem hos cancerpatienter när det gäller att identifiera rehabiliteringsbehov.

Då helt färska data presenteras preliminärt vid konferensen kommer inte bildspel att läggas ut på bloggen.

Åter till arbetet – cancerrehabilitering och arbetsförmåga. Aina Johnsson, kurator och dr med vet, och Lena Marie Petersson, leg ssk och fil dr

Lena-Marie Petersson presenterade en stor svensk studie som hon genomfört i samarbete mellan Karolisnska Institutet och flera kliniker vid sjukhus i Stor-Stockholm: Livskvalitet och arbetssituation efter en bröstcancerdiagnos. Nästan 800 kvinnor har under två år fått svara på frågor om återgång i arbete. Studien visar att motivationen är hög att återgå i arbete – alla som hade ett arbete vid sin diagnos var inställda på att återgå till det efter färdig behandling. Sjukskrivning var vanligare hos patienter med ett arbete  där fysiska förändringar efter behandling var hindrande.

Kvinnor vill alltså återgå i arbete efter bröstcancerbehandling – men kan behöva praktisk hjälp och stöd för att det ska fungera så bra som möjligt.

Aina Johnsson har blivit rikskänd för sin forskning om sjukskrivning och återgång i arbete och hon gav personliga reflexioner utifrån den. Stöd från omgivningen, att alla har inställningen att man ska tillbaka till sitt arbete, och att man får komma tillbaka till de arbetsuppgifter och karriärmöjligheter som man hade innan sjukskrivningen är några av de saker som spelar stor roll för processen med återgång i arbete. Ytterligare en faktor spelar stor roll – att man som patient har en god livskvalitet. Aina Johnssons bestämda uppfattning är att det är vårdens uppgift att ge god rehabilitering vid cancersjukdom så att patienternas livskvalitet är så god som den kan vara.