SWEDPOS på plats i Almedalen

SWEDPOS är på plats i Almedalen och både bevakar och deltar i evenemang. Maria Hellbom från SWEDPOS deltog under tisdagen i ett seminarium om cancerincidens och prevention i Region Skåne. Carsten Rose från Regionalt Cancercentrum syd slöt under seminariet en ‘preventionspakt’ med deltagarna i panelen, främst då det moderata regionrådet Pia Kinhult. Lars-Erik Holm från Socialstyrelsen, Lena Furmark från Socialdepartementet och Carina Nilsson från Malmö stad belyste olika delar i preventionsarbete som de ser som viktiga.

Preventionsarbete idag är centralt för att klara vården imorgon, var budskapet. Maria Hellbom poängterade under sin del av seminariet att preventionsarbete är extra aktuellt i samband med en cancerdiagnos då patienter och närstående ofta är mycket motiverade att genomföra förändringar i livsstil för en bättre hälsa.

State of the art – cancerrehabilitering idag: Maria Hellbom, leg psykolog och fil dr

Maria Hellbom presenterade cancervårdens dilemma – är vården beredd på att fler patienter lever längre? För att kunna möta patienternas behov behöver vi ge rätt vård på rätt nivå och i rätt tid och där har cancerrehabiliteringen en viktig funktion att fylla. Hon presenterade en modell för att möta de fysiska, psykiska, sociala och existentiella rehabiliteringsbehov som finns på den nivå där de finns i vården, men framhöll samtidigt att cancerberördas rehabilitering är en angelägenhet för hela samhället – inte bara cancervården.

Vi har många utmaningar framför oss, inte minns när det gäller att ta fram evidens för rehabilitering. Slutbudskapet var att vi är många som arbetar för att göra skillnad för cancerberördas livskvalitet, så det finns gott hopp om att vi kommer att kunna möta de utmaningar som ligger framför oss.

Bildspelet finns här: SWEDPOS 2011 Maria Hellbom

Maria Hellboms egen blogg om bland annat cancerrehabilitering, psykologi och hälsopsykologi heter Spiggbloggen.