SWEDPOS på plats i Almedalen

SWEDPOS är på plats i Almedalen och både bevakar och deltar i evenemang. Maria Hellbom från SWEDPOS deltog under tisdagen i ett seminarium om cancerincidens och prevention i Region Skåne. Carsten Rose från Regionalt Cancercentrum syd slöt under seminariet en ‘preventionspakt’ med deltagarna i panelen, främst då det moderata regionrådet Pia Kinhult. Lars-Erik Holm från Socialstyrelsen, Lena Furmark från Socialdepartementet och Carina Nilsson från Malmö stad belyste olika delar i preventionsarbete som de ser som viktiga.

Preventionsarbete idag är centralt för att klara vården imorgon, var budskapet. Maria Hellbom poängterade under sin del av seminariet att preventionsarbete är extra aktuellt i samband med en cancerdiagnos då patienter och närstående ofta är mycket motiverade att genomföra förändringar i livsstil för en bättre hälsa.

Brist på stöd till närstående ger svåra samhällsekonomiska konsekvenser

Andelen sjukskrivna för psykiatriska diagnoser mer än fördubblas hos närstående året efter en cancerdiagnosen, visar Katarina Sjövalls forskning. Vilket ansvar har cancervården för att stödja även närstående? Finns vinster med att erbjuda stöd? Förmodligen skulle sjukvården vinna på att aktivt stödja närstående – de närstående förväntas idag ofta ta del i vården.