Utbildning i klinisk sexologi

Samliv och sexualitet påverkas av cancersjukdom något som även lyfts tydligt i vårdprogrammet för psykosocial onkologi och cancerrehabilitering från Södra sjukvårdsregionen. 

För att underlätta samtal om känsliga frågor rörande samliv och sexualitet finns sedan ett år en delvis Internetbaserad uppdragsutbildning omfattande 7,5 hp vid Karolinska Institutet. 

Anmälan bör ske före 9 september. Läkare, psykologer, kuratorer, arbetsterapeuter, sjukgymnaster och sjuksköterskor som möter cancersjuka och deras närstående är välkomna med sina ansökningar.

Till kursinformation och anmälan!

 

Lämna ett svar