Utbildningar i psykosocial onkologi och rehabilitering

Under 2011 startar en nationell distansutbildning i psykosocial onkologi och rehabilitering med en pilotgrupp.

Utbildningen ger 15 högskolepoäng och går under ett år, med föreläsningar på distans och fyra kurssammankomster. Förhoppningen är att utveckla konceptet till flera kurser på olika nivåer som kan ges oftare.

Utbildningarna för kontaktsjuksköterskor i Stockholm fortsätter med en kurs per termin. I de regionala cancercentra (RCC) som planeras kommer kontaktsjuksköterskor, ibland kallade koordinatorer, troligtvis att spela en stor roll, varför behovet av utbildningar inom detta kommer att öka.

Lämna ett svar