Välkommen till workshop 15 april om barn och tonåringar som närstående

SWEDPOS anordnar en heldags workshop om barn och tonåringar som närstående. Den kommer handla om förhållningssätt i möten med barn som närstående. Vad efterlevande tonåringar lyfter upp som betydelsefullt under den sista tiden då föräldern är sjuk och efteråt. Erfarenheter från arbetet med information och stöd på Nära Cancer, en webbsida för unga som står nära någon som har cancer. Samt frågor som; Hur kan vi tala med barn och unga vars föräldrar är svårt sjuka? Hur bemöter vi föräldrar som inte ”vill tala” med sina barn? När är det för lite och när blir det för mycket

Workshopen kommer innehålla föredrag, interaktivitet och reflekterande med utgångspunkt från erfarenheter från den kliniska vardagen, stöd via webben samt forskning. Under dagen kommer det finnas gott om tid att diskutera och reflektera kring olika frågor. Den som så vill kan skicka in frågor före workshopen.

 

Vi som håller i dagen är: Johanna Joneklav, kurator på Onkologiska kliniken, Universitetssjukhuset i Örebro och Katrin Bartfai Jansson, specialistläkare på Onkologiska kliniken, Universitetssjukhuset i Örebro som båda är initiativtagare och projektledare för Nära Cancer. Margareta Hedström, sjuksköterska, psykoterapeut och familjeterapeut på Onkologiska kliniken, Karolinska Universitetssjukhuset i Solna, och Tove Bylund Grenklo, beteendevetare, post-doc på Karolinska Institutet och Linnéuniversitetet.

Johanna Joneklav   Katrin Bartfai  Margareta Hedström   Tove Bylund Grenklo

Under lunchen har SWEDPOS sitt årsmöte, se separat dagordning.

Tid: 15 april 2016 kl 9:00-16:00

Plats: Cancer Center Karolinska (CCK) vid Karolinska Universitetssjukhuset i Solna, Stockholm

Kostnad: 1 000 kr för icke medlem i SWEDPOS och 800 kr om medlem i SWEDPOS. Lunch och fika ingår.

Medlemskap i SWEDPOS: Medlemsavgiften är frivillig, 0-500 kr, du blir medlem genom att registrera dig via SWEDPOS hemsida, www.swedpos.se.  

Anmälan till workshop: Skicka namn och mailadress till vår kassör; marie.sodell@karolinska.se

2 svar på ”Välkommen till workshop 15 april om barn och tonåringar som närstående

Lämna ett svar