Vårdprogram om psykosocial onkologi och rehabilitering

Arbetet med landets första vårdprogram i psykosocial onkologi och rehabilitering är i full gång och förhoppningen är att presentera det i maj vid den nationella konferensen om cancerrehabilitering i Uppsala. Det täcker södra sjukvårdsregionen, men redan under 2011 påbörjas arbetet med ett nationellt vårdprogram. Swedpos har blivit tillfrågade om att hålla i arbetet och det har också skjutits till pengar för ändamålet. Vi ser mycket fram emot att involvera representanter från hela landet i processen!

Lämna ett svar