Workshop 18/3 & 19/3 på onkologidagarna: ”Att bedöma rehabiliteringsbehov och planera åtgärder”

En integrerad cancerrehabilitering är en essentiell del av ordinarie cancervård och en förutsättning för att uppnå en fullvärdig cancervård. Rätt genomförd inför, under och efter behandling stärker den patienten och hens närstående samtidigt som den håller samman och optimerar vården.

Patrik Göransson leg. psykolog vid Hallands sjukhus Halmstad

Patrik Göransson leg. psykolog vid Hallands sjukhus Halmstad

Som läkare, sjuksköterska, undersköterska eller rehabpersonal spelar du en mycket viktig roll när det gäller den grundläggande rehabiliteringen. På den här workshopen får du praktiska verktyg som kommer berika och underlätta ditt arbete.  Du kommer lära dig hur du kan inleda arbetet med cancerrehabilitering som en sammanhållande del av den individuella vårdplanen genom att tillsammans med den cancerberörda bedöma behov och planera åtgärder.

Du får lära dig:

  • Om att möta och stödja människor i kris och under stress
  • Om att konkret identifiera och bemöta fysiska, psykiska, sociala och existentiella behov samt planera åtgärder och uppföljning.
  • Hur du kan ge ett grundläggande stöd och hur du kan förmedla insatser på mer avancerad nivå.

Workshopledare

Hanna Ekman

Hanna Ekman, Kontaktsjuksköterska på Enheten för Cancerrehabilitering och psykosocialt stöd på Centralsjukhuset Kristianstad.

Hanna Ekman: Kontaktsjuksköterska på Enheten för Cancerrehabilitering och psykosocialt stöd på Centralsjukhuset Kristianstad (CSK). Hanna en del i det samarbete med Försäkringskassan som går under namnet DISA (Diagnosgrupp i Samarbete).

Patrik Göransson: leg. Psykolog vid Hallands sjukhus Halmstad. Patrik medverkade i styrgruppen som tog fram det första nationella vårdprogrammet för cancerrehabilitering och han har tagit fram ”Den ofrivillige resenären – en bok om din cancerresa” som stöd för cancerberörda men även som ett kommunikationsverktyg för vården.

Workshopen hålls på Onkologidagarna och man kan välja om man vill gå den 18/3 kl. 14.30-16.00 eller 19/3 kl. 10.30-12.00.

SWEDPOS nationella konferens 2015 ligger som ett parallellt spår på Onkologidagarna som arrangeras 16-20 mars i Umeå. SWEDPOS program hålls 18-19 mars.

Anmäl dig här och glöm inte ange att du är medlem i SWEDPOS för att få rabatterad deltagaravgift. För att bli medlem i SWEDPOS anmäler du dig här.

1 svar på ”Workshop 18/3 & 19/3 på onkologidagarna: ”Att bedöma rehabiliteringsbehov och planera åtgärder”

  1. Pingback: SWEDPOS nationella konferens 2015 18-19 mars – anmäl dig nu! | Swedpos

Lämna ett svar