Workshop 18/3 & 19/3 på Onkologidagarna: ”Barn och tonåringar som anhöriga”

Hur kan man tala med barn och unga vars förälder är svårt sjuk? Hur kan vi stötta barnfamiljerna under sjukdomstiden? Vilka bör vi samarbeta med när det finns barn och unga anhöriga?

Tove Bylund Grenklo

Tove Bylund Grenklo beteendevetare och post-dok

Vad finns det för verktyg att använda i mötet med barn som anhöriga? Hur sörjer tonåringar – tillsammans eller ensamma? I takt eller i otakt med överlevande vuxna familjemedlemmar? Vad lyfter de som under tonåren miste en förälder i cancer upp som viktigt vad gäller information/kommunikation kring sjukdom, sjukvård och död/sorg? Vi kommer också presentera Nära Cancer, stöd på nätet för ungdomar och unga vuxna.

Var med på en workshop där vi diskuterar utifrån en blandning av erfarenheter från klinik, internet och forskning kring barn som anhöriga och efterlevande.

Katrin Bartfai

Katrin Bartfai onkolog

Möt Johanna Joneklav (kurator, Onkologiska kliniken, Universitetssjukhuset Örebro) och Katrin Bartfai (onkolog), båda initiativtagare och projektledare för ”Nära Cancer” www.näracancer.se, Margareta Hedström (leg sjuksköterska, psykoterapeut och familjeterapeut, Onkologen KS Solna) samt Tove Bylund Grenklo (beteendevetare, post-dok, Karolinska Institutet & Palliativt centrum vid Linnéuniversitetet).

Workshopen hålls på Onkologidagarna och man kan välja om man vill gå den 18/3 kl. 14.30-16.00 eller 19/3 kl. 10.30-12.00.

Johanna Joneklav

Johanna Joneklav kurator

Margareta Hedström ssk, psykoterapeut & familjeterapeut

Margareta Hedström ssk, psykoterapeut & familjeterapeut

SWEDPOS nationella konferens 2015 ligger som ett parallellt spår på Onkologidagarna som arrangeras 16-20 mars i Umeå. SWEDPOS program hålls 18-19 mars.

Anmäl dig här och glöm inte ange att du är medlem i SWEDPOS för att få rabatterad deltagaravgift. För att bli medlem i SWEDPOS anmäler du dig här.

Lämna ett svar