Workshops och andra föreläsningar

Inspelade presentationer från SWEDPOS nationella digitala workshop om digitalisering inom cancerrehabilitering

Ett digitalt verktyg för att kunna förbereda sig inför strålbehandling med Annika Grynne
En digital lösning för en introduktionskurs i Cancerrehabilitering med Ylva Svahn & Anton Hillblom
Digital cancerskola i Region Västernorrland med Maria Roos
Prehabilitering – Digital information av fysioterapeut inför cancerkirurgi med Maria Roos
Digitala samtalsgrupper i ACT inom cancerrehabilitering med Charlotta Hasselberg
Digitalt individuellt stöd för nydiagnostiserade unga vuxna med cancer med Jeanette Winterling
Digital cancerrehabiliteringsmottagning i Skåne med Maria Hellbom och Patrik Göransson