Bakgrund

Svensk förening för psykosocial onkologi (SWEDPOS) bildades år 2007 ur det informella nätverk av kliniskt verksamma inom psykosocial onkologi som dittills funnits i landet.
År 2009 anordnade SWEDPOS den första nationella konferensen i psykosocial onkologi i Sånga-Säby
Vid årsmötet 2010 bytte föreningen namn till ”Svensk förening för psykosocial onkologi och rehabilitering” för att tydligare markera att föreningens fokus är cancerrehabilitering